Bieckie Obchody Święta Niepodległości

Bieckie Obchody Święta Niepodległości

W 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tradycyjnie 11 listopada odbyły się w naszej Gminie patriotyczne obchody tego święta. Program uroczystości obejmował Mszę Świętą za Ojczyznę, występy artystyczne oraz „Bieg Służb Mundurowych i nie tylko”. 

O godzinie 14:00 w kościele Ojców Franciszkanów w Bieczu rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ojciec proboszcz Tomasz Kupczakiewicz. Tuż po niej Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz wraz
z Posłanką na Sejm RP, Panią Elżbietą Zielińską, Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Grzegorzem Nosalem oraz w towarzystwie młodzieży złożyli kwiaty na grobie Mariana Czesława Wawry – Legionisty z Legionów Piłsudskiego. Następnie orszak pocztów sztandarowych przeszedł do kina „Farys”
w Bieczu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

         Po odśpiewaniu hymnu państwowego konferansjer powitał przybyłych gości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Zielińska, Radny Powiatu Gorlickiego, Pan Janusz Augustowski oraz Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski. Swoją obecnością na obchodach 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaszczycili również m.in.. Radny Powiatu Gorlickiego, Pan Rafał Knybel, Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, Dyrektorzy instytucji kultury, jednostek pomocniczych i szkół z terenu Gminy Biecz i powiatu gorlickiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, młodszy brygadier Bohdan Białoń, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, młodszy brygadier Dariusz Surmacz, Komendant Komisariatu Policji w Bieczu, podinspektor Marcin Stępień, Sołtysi, Przewodniczący Komitetów Osiedlowych, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Biecz, Pani doktor Elżbieta Samborska i Pani doktor Marta Przewor.      

Część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych
w Bieczu pod opieką Pana doktora Sławomira Mrozka, którzy przybliżyli wszystkim gościom sytuację polityczną sprzed blisko stu lat oraz genezę wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Później głos zabrał ks. Krzysztof Panasowiec, Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Dolinie na Ukrainie. Przedstawił on Zespół Ludowy „Perełka” z Ukrainy, w składzie którego wchodzą dzieci i młodzież głównie w wieku od 8 do 12 lat. Ksiądz Krzysztof jest ich opiekunem, a instruktorką Pani Galena Regecka. Młodzi artyści uświetnili obchody Święta Niepodległości swoim patriotycznym występem. Ubrani w tradycyjne stroje ludowe zaprezentowali piękne piosenki i tańce, zarówno polskie, jak i ukraińskie. Pokazali dlaczego nasz kraj zajmuje ważne miejsce w ich sercach, a polskość jest mocno zakorzeniona w ich tradycji. Od poniedziałku do piątku chodzą do szkoły ukraińskiej, a w weekend do polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej, kierowanej przez ks. Krzysztofa. Publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami, mając nadzieję, że już niedługo zespół znów powróci do Biecza.

         Oprócz obchodów patriotycznych w naszym mieście nieco wcześniej, bo
o godzinie 11:00 odbył się również „III Biecki Bieg Służb Mundurowych i nie tylko”. Na aktywną formę spędzenia czasu postawiło 82 uczestników głównego biegu (na 10 km), jak również spora grupa dzieci, oczywiście na znacznie krótszym dystansie. Organizatorami wydarzeniami był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu,  Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu i Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach. Honorowy patronat nad imprezą objęli natomiast Burmistrz Biecza i Przewodniczący Rady Miejskiej.

         Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji obchodów 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, jak również mieszkańcom Biecza i okolic za liczne przybycie i wspólne patriotyczne świętowanie. W szczególności dziękujemy:

– Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi, Burmistrzowi Biecza i Panu Grzegorzowi Nosalowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieczu za objęcie patronatem uroczystości rocznicowych

– Panu Adamowi Niziołkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu

– Panu doktorowi Sławomirowi Mrozkowi za przygotowanie części artystycznej

– Pani Bożenie Dyląg za opiekę nad zespołem muzycznym

– Pani Agacie Szwarc za koordynowanie pocztami sztandarowymi

– Uczniom z ZSZ w Bieczu za przygotowanie części artystycznej

– Ojcu proboszczowi Tomaszowi Kupczakiewiczowi z Parafii pw. Św. Anny
w Bieczu za koncelebrowanie uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę

– Uczniom i pocztom sztandarowym ze szkół z terenu Gminy Biecz

– Strażakom i pocztom sztandarowym OSP Gminy Biecz

– Harcerzom z przybyłym pocztem sztandarowym

– Zespołowi „Perełka” z Ukrainy wraz z opiekunami ks. Krzysztofem Panasowcem
i Panią Galeną Regecką za przygotowanie części artystycznej 

– Bieckiej Policji za zabezpieczenie przejścia pocztów sztandarowych.

BCK

Create AccountLog In Your Account