III Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr”

III Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr”

Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr” wpisał się już na stałe w kalendarz imprez cyklicznych organizowanych przez Bieckie Centrum Kultury. W środę 06 czerwca 2018 w kinie Farys w Bieczu odbyła się trzecia edycja Przeglądu, którego jednym z celów była prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób z niepełnosprawnością.  Inicjatorką  wydarzenia była Pani Dagmara Dżuła, pedagog, bibliotekarz, terapeuta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktor sekcji teatralnej działającej przy BCK, która od pierwszej edycji  bardzo angażuje się w organizację  konkursu, jak również od samego początku pełni rolę konferansjera. Przegląd oficjalnie otworzył Dyrektor BCK Pan Paweł Jamro, który serdecznie powitał Komisję Konkursową,  uczestników oraz wszystkich przybyłych na to wydarzenie.

W tym roku na scenie sali widowiskowej bieckiego kina wystąpiło 7 grup teatralnych zarówno z terenu naszego Powiatu Gorlickiego: Strzeszyn, Kobylanka, Libusza, Gorlice,  jak i odleglejszych miejscowości: Frysztak, Świątniki Górne czy Kraków. W sumie w tegorocznym Przeglądzie uczestniczyło  ok. 60 osób w wieku od 7 do 87  lat. Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością aktorów, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami, co jeszcze bardziej zdopingowało naszych gości do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

 

Przegląd promował osiągnięcia i potencjał osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przyczynił się do kreowania ich pozytywnego wizerunku. Po raz kolejny okazało się, że niepełnosprawność w żadnej mierze nie musi być barierą.

Po obejrzeniu przedstawień teatralnych w ramach III Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”, Komisja Konkursowa w składzie: Pani Ilona Stanaszek – specjalista do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – biuro organizacyjne w Tarnowie,  Pani Dagmara Dżuła – pedagog, bibliotekarz, terapeuta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktor teatralny Bieckiego Centrum Kultury, Pan Tomasz Tajak – instruktor teatralny Gorlickiego Centrum Kultury oraz Pan Paweł Jamro – dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, kierując się kryteriami oceny przedstawionymi przez Organizatora przyznała równorzędne pierwsze miejsca:

I miejsce za piękną multimedialną retrospektywę dziejów Polski – CARITAS STRZESZYN

I miejsce za poetycką opowieść o dziejach ojczyzny – PRZEBIERANKI DO CZYTANKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Kobylance

I miejsce za brawurowe piosenki i ekspresję sceniczną – grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku

I miejsce za oprawę plastyczną i swobodę sceniczną aktorów – TACY SAMI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy

I miejsce za przepiękną inscenizację i zbiorową kreację – TEATR NASZ NIECO DZIENNY z Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach

I miejsce za plastykę kostiumów aktorskich – TEATR PO LATACH z Centrum Kultury w Świątnikach Górnych

I miejsce za nowatorstwo formy i kompozycję przestrzeni scenicznej TEATR WIZJA Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes Warsztat Terapii Zajęciowej

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, statuetki oraz słodycze. Nagrody wręczali członkowie Jury, a także Pan Mirosław Wędrychowicz –  Burmistrz Biecza oraz Pan Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Wszyscy uczestnicy III  Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr” zostali również ugoszczeni domowymi ciasteczkami, kawą, herbatą, zimnymi napojami oraz oczywiście grillowaną na łonie natury  kiełbaską.

Justyna Słowik

Create AccountLog In Your Account