IV Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr”

IV Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Skrzydlaty Teatr”

W środę 05 czerwca 2019 w kinie FARYS w Bieczu odbyła się kolejna czwarta edycja Ogólnopolskiego  Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”. Główne cele Przeglądu to:  prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób z niepełnosprawnością, inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę osób z niepełnosprawnością, promowanie działań integracyjnych osób z niepełnosprawnością oraz  stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej. Organizatorem wydarzenia było Bieckie Centrum Kultury, natomiast inicjatorką Pani Dagmara Dżuła, pedagog, bibliotekarz, terapeuta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktor sekcji teatralnej działającej przy BCK, która w tym dniu pełniła niejako potrójna rolę: konferansjera, jurora oraz współorganizatora. Przegląd oficjalnie otworzył Dyrektor BCK Pan Paweł Jamro, który w imieniu Burmistrza Biecza Pana Mirosława Wędrychowicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu Pana Grzegorza Nosala serdecznie powitał Komisję Konkursową,  uczestników oraz wszystkich przybyłych na to wydarzenie.

Tegoroczna edycja Przeglądu była rekordowa pod wieloma względami.  Na scenie sali widowiskowej bieckiego kina wystąpiło aż 12 grup teatralnych z  10 miejscowości: Gorlice,  Biecz, Libusza, Kobylanka, Bielanka, Kraków, Strzeszyn, Sitnica, Świątniki Górne oraz Myślenice. Ilość aktorów oraz ich rozpiętość wiekowa również była imponująca, ponieważ przybyło do nas ok. 180 uczestników  w wieku od 3 do 81 lat.

Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami, co jeszcze bardziej zdopingowało naszych gości do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Przegląd promował osiągnięcia i potencjał osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przyczynił się do kreowania ich pozytywnego wizerunku. Po raz kolejny okazało się, że niepełnosprawność w żadnej mierze nie musi być barierą.

Po obejrzeniu przedstawień teatralnych w ramach IV Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”, Komisja Konkursowa w składzie: Pani Ilona Stanaszek – specjalista do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu,  Pani Dagmara Dżuła – pedagog, bibliotekarz, terapeuta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktor teatralny Bieckiego Centrum Kultury, Pan Tomasz Tajak – instruktor teatralny Gorlickiego Centrum Kultury oraz Pan Paweł Jamro – dyrektor Bieckiego Centrum Kultury uznała, że za wspaniałe aktorstwo, pomysły inscenizacyjne oraz opracowanie plastyczne i muzyczne spektaklu pierwsze miejsce otrzymują wszystkie grupy teatralne:

– RADOŚĆ TWORZENIA – Gorlickie Centrum Kultury

– TACY SAMI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

– KOGEL – MOGEL – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach

– BAJKA – Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Kobylance

– WŁÓCZYKIJE – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance

– GROCH – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie

– STRZESZYNIACZKI – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie

– MUCHOMORKI I BIEDRONECZKI –  Przedszkole w Szkole Podstawowej w Sitnicy

– PRZEBIERANKI DO CZYTANKI – Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Kobylance

– TEATR PO LATACH –  Centrum Kultury w Świątnikach Górnych

– Teatr Osób Niepełnosprawnych TEREN – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach Pracownie Myślenicach

– TAKIE TAM – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, statuetki oraz słodycze. Nagrody wręczali członkowie Jury, a  także Sekretarz Gminy Biecz Pan Jan Szkaradek, który w imieniu Burmistrza Biecza pogratulował zwycięzcom i podziękował za przybycie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wszyscy uczestnicy IV Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr” zostali ugoszczeni domowymi ciasteczkami przygotowanymi przez Panią Dagmarę Dżułę oraz kawą, herbatą, zimnymi napojami i oczywiście grillowaną na łonie natury  kiełbaską.

Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do organizacji IV Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr”, a w szczególności:

– Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi – Burmistrzowi Biecza

– Panu Grzegorzowi Nosalowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieczu

– Panu Janowi Szkaradkowi  – Sekretarzowi Gminy Biecz

– Pani Jadwidze Szary – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie

– Pani Dagmarze Dżule – inicjatorce wydarzenia, pedagogowi, bibliotekarzowi, terapeucie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktorce sekcji teatralnej działającej przy BCK

– Panu Antoniemu Malczakowi – Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

– Pani Ilonie Stanaszek – specjalistce do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

– Panu Januszowi Ziębie – Dyrektorowi Gorlickiego Centrum Kultury

– Panu Tomaszowi Tajakowi – instruktorowi teatralnemu Gorlickiego Centrum Kultury

– Państwu Marii i Adamowi Pawlikom – Właścicielom Firmy Piekarsko-Cukierniczej „Kasia”

– Uczestnikom  i opiekunom wszystkich grup teatralnych, które przygotowały piękne spektakle.

Justyna Słowik

Create AccountLog In Your Account