Wycieczka śladem zabytków UNESCO: Binarowa – Sękowa – Owczary – Kwiatoń – Brunary

Wycieczka śladem zabytków UNESCO: Binarowa – Sękowa – Owczary – Kwiatoń – Brunary

Śladem zabytków UNESCO: Binarowa – Sękowa – Owczary – Kwiatoń – Brunary

W tym roku podczas Kromer Biecz Festival wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom turystów pragnących zwiedzić unikatowe obiekty znajdujące się na terenie powiatu gorlickiego, które figurują na liście światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. W programie zaplanowane jest zwiedzanie pięciu obiektów:

  • Kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Binarowej

Kościół w Binarowej to późnogotycki kościół parafialny, znajdujący się na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. W 2003 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO z racji unikalnego charakteru i wybitnych wartości architektonicznych  i historycznych. Kościół jest jednym  z najcenniejszych zabytków Pogórza Ciężkowickiego. Obecnie istniejący kościół został wybudowany około 1500 roku. Jest to kościół jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, posiada wyjątkowo cenne malowidła z XVI-XVII wieku, gotyckie rzeźby z XIV wieku. W kościele znajdują się także m.in. ołtarz główny z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kamienna chrzcielnica z 1522 roku oraz gotycki dzwon z XV wieku.

  • Kościoła pod wezwaniem św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej

Kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej to jeden z najcenniejszych kościołów drewnianych Małopolski. Wzniesiono go w 1520 r. z ręcznie ciosanych bierwion modrzewiowych. W XVIII w. dostawiono wieżę i rozłożyste soboty. Obecne wyposażenie stanowi m.in. późnorenesansowy ołtarz główny z pocz. XVII w., zrekonstruowany w latach 1948–49 po dewastacji w 1915 r. W 1994 roku świątynia otrzymała prestiżową nagrodę Prix Europa Nostra za wzorowe prace konserwatorskie. W bogato polichromowanym ołtarzu widnieje obraz przedstawiający św. św. Mikołaja, Benedykta i Antoniego oraz rzeźba Zbawiciela Świata. Malowniczą świątynię w sowich pracach uwiecznili m.in. J. Mehoffer,  W. Tetmajer i S. Wyspiański. Obiekt w 2003r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

  • Cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach

Cerkiew parafialną greckokatolicką Opieki Bogarodzicy w Owczarach zbudowano w 1653 r. Cerkiew wielokrotnie była odnawiana, a ostatni gruntowny remont miał miejsce w latach 80. XX w. Wnętrze pokrywa polichromia z 1938 r. Obiekt w 2013 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

  • Cerkwi parafialnej greckokatolickiej św. Paraskewii w Kwiatoniu

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii w Kwiatoniu (obecnie kościół pomocniczy rzymskokatolicki) powstała w 2. poł. XVII w. Świątynia jest wręcz klasycznym przykładem łemkowskiej architektury cerkiewnej, a ze względu na swoje proporcje uważana za jedną  z najpiękniejszych cerkwi w Polsce. Wystrój wnętrza stanowi polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych z 1811 r. Zachowało się tu kompletne wyposażenie: ikonostas (ściana z ikonami) autorstwa M. Bogdańskiego z 1904 r., w prezbiterium ołtarz główny z XIX w., dwa ołtarze boczne z ikonami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Zdjęcia z Krzyża. Obiekt  w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

  • Cerkwi parafialnej greckokatolickiej św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki NMP Wniebowziętej) datowana jest na 1797 r. Budowla, mimo późniejszych przekształceń, zachowała najważniejsze cechy cerkwi zachodniołemkowskiej. Polichromię o rokokowo-klasycystycznych motywach architektonicznych oraz roślinnych wykonali Antoni i Józef Bogdańscy w 1898 r. Obiekt  w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Termin wycieczki: SOBOTA 10 SIERPNIA 2019, godz. 09.00-13.00

Czas wycieczki: ok 4 godziny.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane będą w Bieckim Centrum Kultury w dniach od 12 do 31 lipca 2019 roku pod numerem 13 44 71 034. Koszt wycieczki wynosi 10 zł od osoby. Jest to cena pokrywająca koszt przejazdu autokarem. Przypominamy, że wejście do obiektów UNESCO jest nieodpłatne. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce!

Numer konta na który można dokonać wpłaty:

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18

38-340 Biecz

Nr konta: 19 8627 0001 2002 3004 7454 0003

Justyna Słowik

Create AccountLog In Your Account